WYPADEK W PRACY
SKUTECZNE ODSZKODOWANIA

Wypadek w pracy odszkodowania pomoc doradztwo

Łódź, Pabianice, Zgierz

 

Praca dla wielu osób stanowi główne źródło zarobku i utrzymania rodziny. Niestety nie wszyscy pracodawcy zapewniają swoim pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa wynikających z przepisów BHP. Brak wymaganych zabezpieczeń, szkoleń czy wadliwy sprzęt, sprzyja wystąpieniu wypadku przy pracy, który może skończyć się tragicznie.

Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Jeżeli doznali Państwo lub bliska osoba uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy, to mają Państwo prawo do dochodzenia należnych roszczeń takich jak:

ZADOŚĆUCZYNIENIE – jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować doznane cierpienie psychiczne i fizyczne

ODSZKODOWANIE – suma pieniężna mająca pokryć wydatki w związane np. z leczeniem czy rehabilitacją

RENTA – okresowe świadczenie przysługujące poszkodowanemu w trakcie leczenia z tytuły niezdolności do pracy

Facebook