WYPADEK W ROLNICTWIE
SKUTECZNE ODSZKODOWANIA

Wypadek w rolnictwie odszkodowania pomoc doradztwo

Łódź, Pabianice, Zgierz

Praca w gospodarstwie rolnym jest szczególnie niebezpieczna i niestety często szczególnie w okresie zbiorów słyszymy o tragicznych w skutkach wypadkach. W czasie wykonywania prac na roli mamy do czynienia z ciężkim sprzętem, a długa praca przy niekorzystnych warunkach (np. upał) sprzyja nieuwadze, która może skończyć się tragedią.

Ze względu na duże niebezpieczeństwo występujące podczas prac rolnych, każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykupienia polisy OC. To właśnie z tej polisy OC osoba poszkodowana lub najbliżsi zmarłej w związku z pracą w gospodarstwie rolnym osoby, mogą dochodzić należnego świadczenia pieniężnego za poniesione szkody.

Jeżeli w związku z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym ponieśli Państwo szkodę, to przysługuję Państwu:

ZADOŚĆUCZYNIENIE – jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować doznane cierpienie psychiczne i fizyczne

ODSZKODOWANIE – suma pieniężna mająca pokryć wydatki związane np. z leczeniem czy rehabilitacji

RENTA – okresowe świadczenie przysługujące poszkodowanemu w trakcie leczenia z tytuły niezdolności do pracy

 

Facebook