Wypadek komunikacyjny
skuteczne odszkodowania

Wypadek komunikacyjny skuteczne odszkodowania

Łódź Pabianice Zgierz

Nieustannie rosnąca ilość aut na polskich drogach i coraz większy pośpiech powoduje, że jesteśmy coraz bardziej narażeni na uczestnictwo w wypadku drogowym, zwykłej stłucze czy poważniejszej kolizji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (samochodu, motocyklu, ciężarówki, itp.) ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisa OC), z której w razie zdarzenia drogowego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma wypłacić środki na pokrycie szkód osobowych i rzeczowych.

Środki pieniężne wypłacane są z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego i przysługują wszystkim osobom (poza sprawcą), które w wyniku wypadku poniosły uszczerbek na zdrowiu (np. potrącony pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca i pasażerowi postronnego auta) lub poniosły szkodę na mieniu (np. uszkodzone auto). Możliwe jest, zatem dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia także dla pasażerów podróżującym ze sprawcą wypadku (np. żona, dzieci, znajomi). Stosowne świadczenie przysługuje także osobie poniżej 13 roku życia nawet, jeżeli była sprawcą, ponieważ nie można przypisać jej winy.

Wypłacone środki z polisy OC sprawcy mogą zostać wypłacone jako:

ODSZKODOWANIE – zwrot kosztów związanych z wypadkiem, np.: koszty dojazdu do szpitala, koszty rehabilitacji, koszty lekarstw i opatrunków, naprawa pojazdu, wynajem pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkoty, koszty holowania, adaptacji mieszkania itp.,

ZADOŚĆUCZYNIENIE – środki pieniężne wypłacone za doznaną krzywdę, które mają złagodzić skutki cierpienia fizycznego oraz psychicznego poszkodowanej osoby,

ZWROT UTRACONYCH ZAROBKÓW – wypłacane w przypadku, gdy niesprawność uniemożliwia czasowy powrót do wykonywanej pracy,

RENTA – jest to świadczenie pieniężne wypłacane każdemu poszkodowanemu, niezależnie od odszkodowania, w przypadku dłuższego czasu potrzebnego do powrotu do zdrowia (np. długa rehabilitacja) lub też w przypadku, gdy poszkodowany utracił całkowicie zdolność do wykonywania pracy.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnej polisy OC, możemy się ubiegać o zadośćuczynienie z Ubezpieczeniowe Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Istotnym elementem w przypadku dochodzenia roszczenia jest termin przedawnienia:
3 LATA – sprawca ukarany z kodeksu wykroczeń (oświadczenie sprawcy, mandat karny lub wyrok sądu grodzkiego za wykroczenie). Termin liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia,

20 LAT – sprawca ukarany z kodeksu karnego (wyrok sądowy, postanowienie prokuratury). Termin liczony jest od dnia wydarzenia.

Facebook