ŚMIERĆ OSOBY, WYPADEK ŚMIERTELNY
SKUTECZNE ODSZKODOWANIA

Śmierć osoby, wypadek śmiertelny odszkodowania

Łódź, Pabianice, Zgierz.

Utrata bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym, czy innych okolicznościach (np. wypadek
w gospodarstwie rolnym, wypadek przy pracy, błąd medyczny, poślizgnięcie czy potknięcie), to traumatyczne przeżycie, które pozostawia trwały ślad w psychice ludzkiej i życiu najbliższych zmarłej osoby. Po utracie bliskiej osoby towarzyszy nam poczucie samotności, tęsknoty i bólu. Martwimy się także o sytuację materialną naszej rodziny. Watro w tych szczególnie trudnych chwilach jest powierzyć sprawę EuCO, które zadba o dochodzenie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

W przypadku śmierci osoby bliskiej poszkodowani mają prawo ubiegać się o takie świadczenia jak:

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANE CIERPIENIE – ma na celu rekompensatę szkód psychicznych poniesionych w związku ze śmiercią bliskiej osoby. Osobami uprawnionymi do otrzymania zadośćuczynienia są: matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn, babcia, dziadek, wnuk, wnuczka, macocha, ojczym, pasierb, pasierbica, rodzeństwo przyrodnie, czy partner zmarłego pozostający w związku nieformalnym (np. konkubinat),

RENTA ODSZKODOWAWCZA DLA RODZINY – przyznawana w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego (np. osoba zmarła była głównym „żywicielem rodziny”). Uprawnienie to zgodnie z kodeksem cywilnym należne jest: małżonkowi, dzieciom czy krewnym w linii prostej (np. rodzicom zmarłego),

ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU – uprawnionym do tego świadczenia jest osoba (niekonieczne najbliższy członek rodziny), który pokrył koszty związane z pogrzebem. Wymienić tu można takie wydatki jak: koszt ceremonii pogrzebowej, zakup nagrobka, zakup trumny, koszty stypy, koszty transportu ciała zmarłego, koszty zakupu odzieży żałobnej itp.

Istotnym elementem w przypadku dochodzenia roszczenia jest termin przedawnienia:
3 LATA – sprawca ukarany z kodeksu wykroczeń (oświadczenie sprawcy, mandat karny lub wyrok sądu grodzkiego za wykroczenie). Termin liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

20 LAT – sprawca ukarany z kodeksu karnego (wyrok sądowy, postanowienie prokuratury). Termin liczony jest od dnia wydarzenia.

☏ Kom. 792-197-335

 

Facebook