PYTANIA I ODPOWIEDZI
DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1) ILE TO KOSZTUJE?

Nie pobieramy żadnych wstępnych opłat za przyjęcie i analizę Państwa sprawy. Nasze wynagrodzenie stanowi % wypłaconego odszkodowania lub zadośćuczynienia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

2) CZY MOGĘ DOSTAĆ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK SPRZED KILKU LAT?

To zależy jak zostało zakończone postępowanie ze sprawcą wypadku. Ubiegając się o odszkodowanie należy brać pod uwagę 2 terminy przedawnienia:
3 LATA – jeżeli sprawca został ukarany z kodeksu wykroczeń (mandat, zostało spisane oświadczenie lub został wydany wyrok sądu grodzkiego),
20 LAT – jeżeli sprawca został ukarany z kodeksu karnego (wyrok sądu, postanowienie prokuratora).

 

3) CZY PRZYSŁUGUJE MI ZADOŚĆUCZYNIENIE, JEŻELI SPRAWCA WYPADKU ZBIEGŁ LUB NIE MIAŁ POLISY OC?

TAK – w przypadku, gdy sprawca wypadku nie miał wykupionej polisy OC lub zbiegł z miejsca wypadku, to możemy pomóc Państwu wypłacić zadośćuczynienie z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

 

4) KIEDY PRZYSŁUGUJE MI ODSZKODOWANIE / ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Jeżeli w wyniku wypadku spowodowanego przez sprawcę ponieśli Państwo szkodę na mieniu (np. uszkodzone auto, zniszczona odzież, inne uszkodzone mienie) to wówczas należy się Państwu odszkodowanie.
Jeżeli w wyniku wypadku odnieśli Państwo obrażenia ciała/uszczerbek na zdrowiu, to wówczas należy się Państwu także i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

 

5) JAKIE INNE ŚWIADCZENIA SĄ MI NALEŻNE?

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA – jeżeli w wyniku wypadku konieczne jest dalsze leczenie np. rehabilitacja, zakup opatrunków czy leków.
RENTA Z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI – jeżeli w wyniku wypadku całkowicie lub częściowo utracą Państwo możliwość wykonywania pracy zarobkowej.
RENTA Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH POTRZEB – jeżeli w wyniku wypadku na trwale lub przez dłuższy okres czas będą Państwo wymagali leczenia, przez co zmniejszeniu ulegnie Państwa dochód.

 

6) DLACZEGO WYBRAĆ EuCO?

Jesteśmy liderem i posiadamy własną kancelarię Radców Prawnych, która specjalizuje się w uzyskiwaniu należnych odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych. EuCo dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, a zdobyte przez lata ciężkiej pracy doświadczenie pozwala nam uzyskiwać najwyższe odszkodowania dla osób poszkodowanych i ich bliskich.

 

7) ILE MUSZĘ CZEKAĆ NA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA?

Sporo tutaj zależy od poziomu skomplikowania Państwa sprawy. Niestety nie zawsze możemy tutaj przyśpieszyć wypłatę Twojego odszkodowania. Wpływ na to mają między innymi: identyfikacja sprawcy zdarzenia, kompletacja wymaganej dokumentacji, czasami długość postępowania sądowego. Przez ten czas pozostajemy z Państwem w kontakcie i informujemy o postępie w sprawie. W czasie oczekiwania oferujemy pożyczkę, która pozwoli zaspokoić bieżące potrzeby (np. koszty leczenia) i która zostaje później pokryta z kwoty wypłaconego odszkodowania.

 

8) JAK MOGĘ UZYSKAĆ POMOC OD EUCO?

Proszę o kontakt ze mną poprzez dane kontaktowe umieszczone poniżej. Skontaktuję się z Państwem by przedstawić ofertę EuCO i pomogę wypełnić wszelkie dokumenty potrzebne do ubiegania się o należne odszkodowanie.

Facebook