Potknięcie lub poślizgnięcie
skuteczne odszkodowania

Potknięcie lub poślizgnięcie odszkodowania

Łódź Pabianice Zgierz

W wielu polskich miastach, jakość chodnika pozostawia nadal sporo do życzenia. Zły stan techniczny chodnika w postaci krzywych płyt lub dziur może doprowadzić do bolesnego upadku. Zimą natomiast często możemy napotkać nieodśnieżony lub oblodzony chodnik, co może doprowadzić do groźnego poślizgnięcia. Konsekwencjami takich zdarzeń może być zwichnięcie, złamanie lub groźny uraz głowy. Szczególnie zagrożone są tu osoby starsze.

Każdego roku w wyniku powyższych zdarzeń do szpitali trafiają setki poszkodowanych osób, którym przysługuje:

ZADOŚĆUCZYNIENIE – jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma zrekompensować doznane cierpienie psychiczne i fizyczne

ODSZKODOWANIE – suma pieniężna mająca pokryć wydatki w związane np. z leczeniem czy rehabilitacją

RENTA – okresowe świadczenie przysługujące poszkodowanemu w trakcie leczenia z tytuły niezdolności do pracy

W przypadku takich zdarzeń niezwykle ważne jest odpowiednie udokumentowanie szkody, by pozyskać odszkodowanie z polisy OC właściciela chodnika lub podmiotu odpowiedzialnego za jego odpowiednie utrzymanie. Warto jest wówczas:

– zebrać oświadczenia świadków, którzy widzieli wypadek

– zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia

– pozyskać dokument poświadczający udzielenie pierwszej pomocy po zdarzeniu

Facebook