Odwołany opóźniony lot
skuteczne odszkodowania

Odwołany opóźniony lot odszkodowania

Łódź Pabianice Zgierz

Polacy coraz chętniej korzystają z lotów samolotem, na co wyraźnie wskazują statystki. W roku 2017
z podróży samolotem skorzystało już ponad 40 mln pasażerów w Polsce. Polacy najchętniej korzystają w lotów w celu wyjazdu za granicę czy delegacji służbowej. Upragnione wakacje lub ważny lot biznesowy niestety nie zawsze dochodzą do skutku. Powodem odwołanego lub opóźnionego lotu są często przyczyny, za które odpowiedzialność ponosi przewoźnik. W takich właśnie przypadkach mogą się Państwo ubiegać o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot.

 

Okolicznościami, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność jest np.:

– usterka mechaniczna, awaria samolotu

– brak potrzebnej załogi do lotu

– strajk personelu przewoźnika

– przepełniony samolot i brak miejsca pomimo posiadania biletu

Facebook