NASZE SPRAWY

NASZE SPRAWY

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy przykładowe sprawy, dzięki którym klienci EuCO uzyskali wysokie i należne odszkodowanie.

140 000 ZŁ ZADOŚĆUCZYNIENIA PO 16 LATACH OD TRAGEDII

HISTORIA. W marcu 1998 r. w pod poznańskiej wsi doszło do tragedii. Kierujący fiatem 126p 72-letni Marian W. zasłabł za kierownicą w wyniku czego z impetem uderzył we wracającą ze szkoły 15-latkę, która zginęła na miejscu. Po usłyszeniu o tragicznym wypadku matka dziecka doznała zawału serca.

PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w całości odrzuciło roszczenia matki. Sprawa została przekazana do EuCO.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE. W wyniku działań przeprowadzonych przez EuCO w listopadzie 2013 r. sąd przyznał matce 140 tys. z tytułu zadośćuczynienia za śmierć córki. Przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeniowego wnieśli apelację, lecz sąd apelacyjny podtrzymał w sierpniu 2014 w roku wyrok sądu I instancji.

1.200.000 ZŁ ZAMIAST 1.000 ZŁ DLA PAULINKI, KTÓRE „WYWALCZYŁA” KONKURENCJA

HISTORIA. W październiku 2011 roku dwuletnia wówczas Paulinka będą pod opieką babci, niespodziewanie wybiegła na drogę i została potrącona przez samochód. W wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń, przez które pewnie już nigdy nie wróci do pełnej sprawności.

PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA. W wyniku działań pierwszego pełnomocnika Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło zaledwie kwotę 1.000 zł. Wtedy sprawa została zgłoszona do profesjonalistów z EuCO.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego z końca grudnia 2015 Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło łącznie (wraz z odsetkami) w wysokości ponad 1.200.000 zł na rzecz poszkodowanej w wypadku Paulinki.

40 000 ZŁ ZAMIAST ODMOWY WYPŁATY ZADOŚĆUCZYNIENIA

HISTORIA. W sierpniu 2006 roku na trasie Kraków-Warszawa kierujący ciężarówką uderzył w tył samochodu, prowadzonego przez Pana Piotra. W wyniku rozległych, wielonarządowych uszkodzeń ciała mężczyzna zmarł w szpitalu. Córki ofiary wystąpiły do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o przyznanie zadośćuczynienia.

PROPOZYCJA UBEZPIECZYCIELA. Firma ubezpieczeniowa, w której sprawca miał polisę OC odmówiła wypłaty. Sprawa została przekazana do EuCO.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE. Sąd nakazał Ubezpieczycielowi wypłatę 120 tys. zł dla każdej z córek zmarłego Pana Piotra. Jako podstawę prawną wskazano Uchwałę Sądu Najwyższego z dn 13 lipca 2011 (III CZP 32/11, OSNC 2012/110) na mocy, której najbliżsi ofiar wypadków sprzed 3 sierpnia 2008 mają prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie.

700 000 zł W DRODZE UGODY

HISTORIA. W 2015 r. poszkodowana uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, jako kierowca pojazdu poszkodowanego. W następstwie wypadku doznała bardzo ciężkich obrażeń, które na długi czas wyłączyły ją z życia publicznego oraz możliwości prawidłowego.

UZYSKANE ODSZKODOWANIE. EuCO S.A., uzyskało łączną sumę wypłat w wysokości ponad 350 tys. zł (w tym 300 tys. zł jako zadośćuczynienie) oraz rentę na zwiększone potrzeby i objęło poszkodowaną programem pomocowym. Ostatecznie zawarto ugodę na łączną kwotę 700 tys. zł (dopłata prawie 350 tys. zł) z wyłączeniem roszczeń rentowych i kosztów programu pomocowego. Oznacza to, że w przypadku kiedy pojawią się ku temu podstawy, roszczenia rentowe mogą w przyszłości zostać rozszerzone, zwiększone bądź skapitalizowane, oraz że poszkodowana Klientka będzie objęta programem pomocowym mimo zawarcia ugody.

Facebook